این هتل در بین کوه های زیبای توروس و دریای فیروزه ای رنگ مدیترانه در منطقه G