اطلاعات ضروری که قبل از استفاده از تور ترکیه باید بدانیم

اختلاف ساعت ایران با ترکیه: استانبول و آنتالیا حدود یك ساعت و نیم از تهران عقب تر می باشند.یعنی اگر تهران ساعت 12 ظهر باشد در آنجا ساعت 10:30 است.

واحد پول تركیه لیر می باشد.

ولتاژ برق 220 ولت است.

آب لوله كشی قابل شرب نمی باشد از آن برای کارهای دیگر استفاده کنید.

كد تلفن استانبول 212 0090و آنتالیا 242 0090 می باشد.