اولین شهر جهان در ترکیه وابسته به عصر حجر بوده و در چاتال هویوک قرار داشت که قدمتش به شش هزار و پانصد سال قبل از میلاد بر می گردد. از آن روزها تا کنون ترکیه از فرهنگ غنی بر خوردار شده است. ثمره فرهنگ حاصل در طی این قرون ترکیه را به منبعی از اطلاعات و غنای فرهنگی مبدل کرده است.سلسله های هاتی، هیتیت، فریجیان، آراراتیان، لی سیان، لی دیان، لونیان، پارس، مقدونی، بیزانی، سلجوق و عثمانی همگی جایگاه بسزایی در تاریخ ترکیه دارا می باشند. در میان آثار و اماکن قدیمی ترکیه می توان مدارکی درجهت برتری هر یک از این تمدنها یافت. همچنین در تاریخ اخیر ترکیه می توان مدارکی در جهت برتری هر یک از این تمدنها یافت. طبق عقیده باستان شناسان، اولین قوم بزرگی که در آناتولی زندگی می کرد. قوم هیتان بوده است، که در فاصله دو هزار سال قبل از میلاد مسیح می زیسته اند و مانند مصر دارای تمدن وسیعی بوده اند. ترکها اغلب تمایل دارند گذشته و تاریخ خود را به این قوم متصل کنند. حدود 8% جمعیت ترکیه از نژاد ترک و 17% از نژاد کرد هستند. 3% جمعیت هم از نژادهای مختلف یونانی، گرجی، ارمنی، عرب، یهودی و غیره در ترکیه زندگی می کنند.