دیدنی-های -ترکیه

دراستانبول دوفرودگاه بین‌المللی وجود دارد ، فرودگاه بین‌المللی آتاترک در یسیلکوی، ۲۴ کیلومتری مرکز شهر بزرگترین فرودگاه می‌باشد که ازبخش و قسمت اروپاییی استفاده می‌شود اما درون شهر است، فرودگاه جدید، فرودگاه سابیها جوکین در ۲۰ کیلومتری شرقی از طرف آسیایی و ۴۵ کیلومتری شرقی اروپایی مرکز شهر قرار گرفته است.
وسایل حمل و نقل در این شهر شامل تاكسی اختصاصی، تاكسیهای ون اشتراكی، مینی بوس، اتوبوس، تراموا، قطار سبك شهری، قطار كابلی و انواع قایق و كشتی های مسافربری می باشد.
تاكسیهای این شهر تماما به رنگ زرد بوده و محاسبه نرخ كرایه با استفاده از تاكسی متر انجام می گیرد. با این وجود كرایه تاكسی در این شهر نسبتا گران می باشد. نرخ اولیه تاكسی متر در بدو ورود به وسیله در حدود 2 دلار می باشد و پس از طی یك مسیر 10 كیلومتری در حدود 20 الی 30 دلار با توجه به وضعیت ترافیك می بایست پرداخت نمود. این تاكسیها فقط به صورت اختصاصی اقدام به سوار نمودن مسافر می نمایند.
تاكسیهای دیگر تاكسیهای ون هستند كه در شهر استانبول به نام "دل موش" نامیده میشوند آنها نیز زرد رنگ بوده و ظرفیت 10 سرنشین را دارا بوده و به صورت اشتراكی مورد استفاده مسافران قرار می گیرند. این تاكسیها در خطوط مشخصی حركت می نمایند و كرایه آنها ثابت بوده و برای هر نفر در 1.5 لیر جدید (در حدود 1 دلار) می باشد. این خودروها در طی مسیر خود دارای ایستگاه نمی باشند و بنابه در خواست مسافر توقف می نمایند.
مینی بوسهای اکتیو در شهر استانبول دارای ظرفیتی در حدود 15 نفر میباشند و در مسیرهای مشخصی حركت می نمایند. این خودروها نیز مانند ونها در طی مسیر دارای ایستگاه مشخصی نمی باشند و بنا به درخواست مسافران جهت سوار و یا پیاده شدن توقف می نمایند. كرایه مینی بوسها نیز برابر با 1 دلار (1.5 لیر جدید) است.
اتوبوسهای شهر استانبول سرویس نسبتا مرتبی را در سطح شهر به مسافران عرضه می نمایند. برخی از اتوبوسهای این شهر متعلق به بخش دولتی و برخی دیگر متعلق به بخش خصوصی می باشند اما كرایه همه اتوبوسها یكسان و برابر با 1 دلار (1.5 لیر) است. مسافران جهت پرداخت كرایه یا از بلیطهای الكترونیكی استفاده می نمایند و یا كرایه را به راننده و یا كمك وی به صورت نقدی پرداخت می كنند