مناره شکسته یا کسیک مناره یکی از دیدنی های آنتالیا ترکیه است .که در کلیسای کورکوت قرار گرفته در قرن پنجم میلادی به نام مریم مقدس ایجاد شد و در زمان بایزید دوم به دستور شاهزاده کورکوت به مسجد تبدیل شد، به همین دلیل از آن به نام مسجد کورکوت یا مسجد کبیر نام برده میشود. در نتیجه خسارتی که از آتش سوزی سال 1896 میلادی به مسجد وارد شد و سوختگی قسمت چوبی بالای مناره آن، این مسجد به مسجد مناره شکسته مشهور می باشد.