در شهر توریستی کوش آداسی ترکیه 3 پارک آبی وجود دارد.ومیتوان گفت از دیدنیها ونقاط تفریحی کوش آداسی هستند. دو تای آنها در میان بزرگ ترین پارک های آبی اروپا هستند پارک آدالند (Adaland) در 4 کیلومتری و آکوا فانتزی (Aquafantasy) در 6 کیلومتری کوش آداسی قرار دارند و لانگ بیچ آکواریزورت (Longbeach Aquaresort) در 5 کیلومتری جنوب کوش آداسی قرار دارد و به اندازه دوتای دیگر بزرگ نیست. همچنین پارک آبی ادالند در فاصله 80 کیلومتری ازمیر قرار دارددو پارک آخری در واقع هتل هایی هستند که پارک آبی هم دارند، در حالیکه آدالند فقط پارک آبی است.